Sighișoara – Sănătatea ta Contează

   

În cursul lunii iunie a.c., s-au finalizat și s-au recepționat lucrările de reparație și igineizare a imobilului din Hetiur, strada Principală nr. 121, în vederea amenajării Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”Împreună”, parte a proiectului ”Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile”,  AP1.32  selectat pentru finanțare în cadrul Apelului deschis de propuneri proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, apel finanțat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanism Financiar SEE 2014-2021, și concretizat prin semnarea contractului de finanțare nr. AR19073/26.10.2022.

Astfel, clădirea a fost reparată și igienizată în vederea amenajării Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”Împreună”, constând în lucrări de renovare la exteriorul și la interiorul clădirii, lucrări de amenajare teren și trotuar conform Memoriului Tehnic Justificativ.

Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”Împreună” va servi ca centru comunitar de sănătate, funcțional și complet echipat pentru furnizarea către grupul țintă a serviciilor medicale de tip generalist – medicină internă, pediatrie, recuperare medical și kinetoterapie  pentru copii și adulți. Acesta va deservi peste 1000 de persoane cu domiciliul în Hetiur și cartierele învecinate: Venchi, Soromiclea și Rora.

Tot aici se vor efectua și analize medicale și va funcționa Centrul de Voluntariat ”Speranța”, unde își vor desfășura activitatea 50 de voluntari care vor urma cursuri specializate de prim-ajutor și vor fi implicați în monitorizarea stării de sănătate a vârstnicilor, a bolnavilor cronici, a persoanelor nedeplasabile din comunitate.