Sighișoara – Sănătatea ta Contează

Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ÎMPREUNĂ

Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ÎMPREUNĂ cu sediul în Hetiur va deservi persoanele ce aparțin grupurilor vulnerabile din localitate  și din alte localități rurale din proximitate în care populația nu beneficiază de acces la servicii medicale. Astfel, centrul va deservi peste 1000 de oameni din imediata vecinătate dar și persoane din alte comunități vulnerabile care solicită servicii și îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Dotarea materială a Centrului se va face în baza prevederile legale în vigoare care  indică normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale și echipamentele și dotările medicale minimale necesare a fi întrunite în vederea furnizării serviciilor medicale.

Pentru a răspunde țintit nevoilor medicale stringente ale comunităților din zonele rurale ale UAT Sighișoara, lipsite de acces direct la servicii de asistență medicală primară, în cadrul centrului vor funcționa 4 cabinete medicale menite să asigure servicii medicale de bază către:

 • copii și tineri, prin înființarea unui Cabinet de pediatrie,
 • adulți și vârstnici, prin înființarea unui Cabinet de medicină generală,
 • persoanelor din toate categoriile de vârstă, dar mai ales copiilor și vârstnicilor cu afecțiuni diverse, prin înființarea unui Cabinet de recuperare medicală și Sală de kinetoterapie de recuperare și kinetoterapie profilactică.

Toate cabinetele vor fi dotate cu echipamente și instrumente de uz medical conform dotărilor minimale prevăzute prin lege, cu elemente de mobilier, consumabile de uz medical și alte consumabile (birotică și papetărie, tipizate).

De asemenea, prin proiect vor fi dotate și spațiile administrative obligatorii prin lege, respectiv:

 • o sală de așteptare cu recepție,
 • un mic depozit/debara cu rafturi pentru materiale sanitare,
 • două grupuri sanitare, unul pentru personal și unul pentru pacienți,
 • hol de acces,
 • teren exterior dotat cu spații de așteptare și derulare activități de terapie ocupațională în anotimpul cald.

Serviciile medicale mobile, complementare celor furnizate în cadrul Centrului, vor fi asigurate prin înființarea unei caravane mobile, respectiv: o autospecială cu spațiu adaptat și dotat conform unui cabinet medical mobil cu elemente de mobilier, echipamente și instrumente de uz medical și consumabile de uz medical.

În cadrul Centrului își vor desfășura activitatea:

 • 1 administrator al Centrului, responsabil pentru activitățile de coordonare și management,
 • 1 asistent/ă medical care va asigura și activitățile de secretariat, programare pacienți ș.a.m.d.,
 • 1 medic generalist/de medicină internă,
 • 1 medic pediatru,
 • 1 medic recuperare medicală,
 • 1 kinetoterapeut.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 135 din 30 iunie 2023, s-a aprobat înființarea serviciului medical – Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății “ÎMPREUNĂ”, fără personalitate juridică, la nivelul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, sat Hetiur, str. Principală, nr. 121, prevăzut în cadrul proiectului AP1.32 “Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile”, selectat pentru finanțare în cadrul Apelului deschis de propuneri de proiecte nr. 1 – „Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, apel finanţat în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021”, conform contractului de finanțare nr. AR19073/26.10.2022.

De asemenea, prin aceasta s-a aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului medical – Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății “ÎMPREUNĂ”.

Materialele privind Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 135/30 iunie 2023 pot fi consultate la următoril link:

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/2023/hotarari.nsf/Hotarari/4DCC492E39CF30AAC22589D7003E54D5?OpenDocument .

Programul de funcționare al Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății “ÎMPREUNĂ” este următorul:

Luni – Vineri: 9.00 – 17.00

Date de contact: 0771508273 (Centrul din Hetiur)

0265777844 (Fundația Veritas)

Condiții de eligibilitate în vederea beneficierii serviciilor oferite de Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății “ÎMPREUNĂ”:

Persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv Romi;

„Starea de vulnerabilitate” reprezintă una dintre următoarele situații în care persoana se află:

 1. a) nu obține venituri proprii sau veniturile lor sau a susținătorilor legali nu sunt suficiente pentru a asigura un mediu de viață decent și sigur;
 2. b) nu este în măsură să aibă grijă de el / ea și / sau trăiește singur fără asistență și îngrijire;
 3. c) nu are o locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de viață pe baza propriilor resurse;
 4. d) locuieste în zone îndepărtate în care accesul este dificil, în așezări izolate sau în zone în care locuințele sunt situate la distanțe considerabile față de infrastructura de sănătate / servicii de sănătate;
 5. e) locuiește în zone în care nu are acces la servicii medicale de bază (fără medici generaliști);
 6. f) persoana vulnerabilă din punct de vedere medical care prezintă risc de sănătate sau agravarea stării de sănătate din cauza:

(1) unor determinanţi biologici, de mediu fizic, social şi economic, comportamentali sau care ţin de serviciile de sănătate;

(2) ca urmare a probabilităţii crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice;

(3) ca urmare a unor caracteristici personale ce ţin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situaţii asemănătoare;

(4) probleme de sănătate mintală.

În momentul selectării, pentru fiecare participant (persoana aparținând grupului țintă) vor fi colectate documentele justificative privind:

– reședința;

– apartenența la cel puțin un grup vulnerabil.

Următoarele grupuri țintă secundare pot beneficia, de asemenea, de activitățile proiectului:

– membrii familiei persoanelor din principalul grup țintă;

– personalul din asistența primară și asistența medicală comunitară (medici, asistenți medicali, asistenți comunitari, moașe, mediatori romi);

– personalul administrației publice centrale și locale;

Servicii medicale oferite în cadrul Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ”

Consultații medicale în specialitățile: Medicină generală și Pediatrie, Kinetoterapie și Servicii  de recuperare medicală.

Inaugurarea Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ”
În data de 25.09.2023, a avut loc inaugurarea Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ”, în cadrul căruia va funcționa și Centrul de Voluntariat ”SPERANȚA” și o unitate medicală mobilă de tip caravană medicală, complementar Centrului, ca punct medical fix.
Acesta este cel de-al doilea eveniment dintr-o serie de patru evenimente, din cadrul proiectului AP1.32 ”Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile” finanțat în cadrul Apelului deschis de propuneri proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romi”, apel finanțat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, proiect coordonat de Ministerul Sănătății și derulat de Municipiul Sighișoara.
Scopul proiectului vizează combaterea bolilor, îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții și creșterea speranței de viață în rândul grupurilor vulnerabile din mediul rural și urban al UAT Sighișoara.
În acord cu acesta, obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate și reducerea inegalităților în sănătate pentru cel puțin 1900 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile din UAT Sighișoara, dintre care cel puțin 15% persoane de etnie Roma.
Promotorul de Proiect, Municipiul Sighișoara, a pus la dispoziție spațiul necesar pe care îl are în proprietate, în vederea înființării și funcționării Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ”. Acesta va deservi peste 1000 de persoane cu domiciliul in Hetiur și localitățile învecinate: Venchi, Rora și Șoromiclea. De asemenea, accesul la serviciile Centrului va fi asigurat, la cerere, și altor persoane care aparțin grupurilor vulnerabile și care au domiciliul pe raza UAT Sighișoara.
În cadrul Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”Împreună” vor funcționa 4 cabinete medicale menite să asigure servicii medicale de bază către:
• copii și tineri, prin înființarea unui Cabinet de pediatrie;
• adulți și vârstnici, prin înființarea unui Cabinet de medicină generală,
• persoanelor din toate categoriile de vârstă, dar mai ales copiilor și vârstnicilor cu afecțiuni diverse, prin înființarea unui Cabinet de recuperare medicală și Sală de kinetoterapie de recuperare și kinetoterapie profilactică.
Toate cabinetele vor fi dotate cu echipamente și instrumente de uz medical conform dotărilor minimale prevăzute prin lege, cu elemente de mobilier, consumabile de uz medical și alte consumabile (birotică și papetărie, tipizate).
De asemenea, prin proiect vor fi dotate și spațiile administrative obligatorii prin lege, respectiv:
• două săli de așteptare cu recepție;
• vestiar prevăzut cu un mic depozit/debara cu rafturi pentru materiale sanitare;
• 3 grupuri sanitare, 1 pentru personal și 2 pentru pacienți;
• hol de acces;
• teren exterior dotat cu spații de așteptare și derulare de activități de terapie ocupațională
în anotimpul cald.
În cadrul Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ” își vor desfășura activitatea:
• 1 administrator al Centrului, responsabil pentru activitățile de coordonare și
management;
• 1 asistentă medicală care va asigura și activitățile de secretariat și programare pacienți;
• 1 medic generalist/de medicină internă;
• 1 medic pediatru;
• 1 medic recuperare medicală;
• 1 kinetoterapeut.
Centrul va avea un program de funcționare de 8 ore, de luni până vineri.
Pentru asigurarea serviciilor medicale mobile, complementare celor furnizate în cadrul Centrului, a fost achiziționată o autospecială pentru screening cu cabinet medical mobil. Aceasta a fost dotată cu echipamente medicale și consumabile de uz medical și uz general necesare derulării activităților. Autospeciala se va deplasa în comunități cu acces limitat la servicii medicale – zonă rurală, cartiere/zone urbane cu populație vulnerabilă.
Inaugurarea Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ” a avut loc la sediul Centrului, Hetiur nr. 121, la care au participat conducerea Municipiului Sighișoara, reprezentanți ai Ministrului Sănătății, consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor publice, reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor din municipiul Sighișoara, locuitori ai Hetiurului, cât și presa locală și județeană.
Odată cu inaugurarea locației, aceasta a fost sfințită de Pr. Protopop Ovidiu Dan și preotul Marcel Cristurean.
Evenimentul a continuat la Sala de conferință a Hotelului ”Central Park” Sighișoara, unde toți cei implicați în implementarea proiectului au făcut o scurtă prezentare a activității depuse până acum.