Sighișoara – Sănătatea ta Contează

Caravana mobilă

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094643486353

În cadrul proiectului “Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile” este vizată achiziționarea unei autospeciale pentru screening cu cabinet medical mobil și dotarea acesteia cu echipamente medicale și consumabile de uz medical și uz general necesare derulării activităților.

Caravana medicală constă într-o serie de 30 de evenimente cu o durată de 2 zile per eveniment, în care o echipă multidisciplinară de formată din 4 profesioniști din domeniul medical (medici specialiști, medici rezidenți) și, după caz, tineri voluntari vor evalua din punct de vedere medical copii, adulți și vârstnici ce aparțin grupurilor vulnerabile, cu domiciliul pe raza UAT Sighișoara și în localitățile rurale din vecinătate, izolate și lipsite de acces la servicii medicale.

Echipa de specialiști va fi formată din medici de diferite specialități, componența echipei va acoperi o paletă cât mai largă de servicii și specialități medicale, de exemplu: cardiologie, oftalmologie, ORL, neurologie ș.a.m.d. .

Caravana medicală se va deplasa în comunități cu acces limitat la servicii medicale (zona rurală, cartiere/zone urbane cu populație vulnerabilă). Echipa de specialiști va furnizare consultații de specialitate pentru membrii grupului țintă, evaluare a stării de sănătate și depistare și diagnostic pentru afecțiuni acute și subacute și acutizări ale bolilor cronice.

Diversitatea serviciilor medicale va fi asigurată prin formula echipei de specialiști: medici cu diverse specializări, care vor conlucra și evalua interdisciplinar beneficiarii.

Activitatea se bazează pe un concept flexibil și dinamic de organizare și adaptare la nevoile grupului țintă, serviciile medicale furnizate fiind adaptate, pe parcursul derulării activității, la nevoile specifice ale membrilor grupului țintă.

În completarea serviciilor medicale, vor fi achiziționate prin proiect servicii de recoltare probe biologice la fața locului și servicii de laborator, fiecare membru al grupului țintă beneficiind în urma proiectului de un pachet de analize.

În urma examinărilor medicale, beneficiarilor le vor fi înmânate scrisori medicale cu rezultatele analizelor medicale și bilanțului clinic și recomandări terapeutice. O copie a scrisorii medicale va fi păstrată și pusă la dispoziția coordonatorului de activititate și a echipei de proiect.

Se estimează că, în cadrul proiectului, cel puțin 1500 de membri ai grupului țintă principal vor beneficia de evaluări și examinări medicale de specialitate și analize medicale,  la care nu au acces în prezent.