Sighișoara – Sănătatea ta Contează

Lansare proiect 13 martie

Municipiul Sighișoara, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr.  AR19073/26.10.2022, anunță lansarea proiectului AP1.32 ”Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile” selectat pentru finanțare în cadrul Apelului deschis de propuneri proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, apel finanțat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanism Financiar SEE 2014-2021.

Operator de program: Ministerul Sănătății

Promotor proiect: Municipiul Sighișoara

Partener donor de proiect: Primăria Trondheim – Norvegia

Beneficiar: Municipiul Sighișoara

Parteneri: Direcția de Asistență Socială Sighișoara și Fundația ”Veritas Sighișoara”

Data începerii proiectului: 26.10.2022

Data finalizării proiectului: 26.04.2024

Durata de implementare a proiectului: 18 luni

Valoarea totală a proiectului: 3.892.347,51 lei, din care:

  • 3.308.495,38 lei – Grant
  • 583.852,13 – Cofinanțare de la bugetul național

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru 1900 de persoane din grupuri vulnerabile din U.A.T. Sighișoara, dintre care 15% persoane de etnie romă, îmbunătățirea infrastructurii de sănătate din zone izolate, creșterea nivelului de conștientizare cu privire la sănătate și prevenție în rândul adulților și copiilor și dezvoltarea abilităților în rândul profesioniștilor din sănătate și al personalului autorităților publice locale.

În urma analizei de oportunitate, s-a constatat cu prioritate nevoia creșterii accesului la servicii medicale în comunități izolate cu caracter rural ale U.A.T. Sighișoara, lipsite de infrastructură de sănătate (fără medici de familie, dispensar, etc.). Astfel, prin proiect este vizată înființarea Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ” în satul Hetiur, care va funcționa ca centru comunitar de sănătate, funcțional și complet echipat pentru a furniza către grupul țintă servicii medicale de tip generalist (medicină internă, pediatrie, recuperare medicală și kinetoterapie pentru copii și adulți) și analize medicale. Tot aici va funcționa Centrul de Voluntariat ”SPERANȚA” în care cel puțin 50 de voluntari vor beneficia de cursuri specializate de prim-ajutor și vor fi implicați în monitorizarea stării de sănătate a vârstnicilor, a bolnavilor cronici, a persoanelor nedeplasabile din comunitate, fiind instruiți de personalul Centrului în evaluarea unor parametri (măsurare tensiunii arteriale, măsurarea glicemiei etc) și raportarea lor în dosarul medical al pacientului. Complementar centrului, ca punct medical fix, prin proiect se dorește înființarea unei unități medicale mobile de tip caravană medicală care se va deplasa bilunar în zone urbane marginalizate și în zone rurale izolate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE  PROIECTULUI:

Scopul proiectului vizează combaterea bolilor, îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții și creșterea speranței de viață în rândul grupurilor vulnerabile din mediul rural și urban al U.A.T. Sighișoara.

Proiectul propune un model de intervenție colaborativ și țintit nevoilor locale, prin următoarele obiective specifice:

  • Îmbunătățirea infrastructurii medicale prin înființarea unui centru medical complet echipat și funcțional.
  • Creșterea accesului la servicii medicale de tip preventiv pentru cel puțin 1900 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile, dintre care cel puțin 15% persoane de etnie romă, prin furnizarea de servicii de sănătate.
  • Promovarea sănătății și creșterea nivelului de conștientizare în rândul grupurilor vulnerabile prin activități de informare și educație pentru sănătate.
  • Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe a 12 profesioniști din domeniul sănătății în urma unui curs de formare.
  • În completare, toate activitățile previzionate vor avea rolul de împuternicire  a grupului țintă și a comunității locale prin promovarea parteneriatului între autoritatea publică locală, societatea civilă, profesioniști din domeniul sănătății și beneficiari, creând  astfel un climat de încredere și de colaborare și asigurând resurse locale imediate, prin înființarea și furnizarea serviciilor de sănătate chiar în sânul comunităților dezavantajate.

REZULTATELE IMEDIATE ȘI REZULTATELE PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU ALE PROIECTULUI

În urma implementării proiectului, pe termen scurt și mediu rezultatele pozitive vor consta în:

Rezultat 1: Acces îmbunătățit la servicii medicale pentru cel puțin 1900 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile;

Rezultat 2: Îmbunătățirea prevenției în rândul a cel puțin 1900 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile;

Rezultat 3: Un grad crescut de participare civică în rândul comunității prin acțiuni de voluntariat;

Rezultat 4: Un grad crescut de conștientizare și informare cu privire la sănătate și prevenție în rândul grupurilor vulnerabile;

Rezultat 5: Un nivel crescut de competențe ale profesioniștilor din domeniul sănătății în ceea ce privește managementul calității serviciilor de sănătate;

Rezultat 6: O inițiativă bilaterală de cooperare, schimb de bune practici și know-how româno-norvegian.

Pe termen mediu și lung, impactul urmărit în urma implementării proiectului vizează îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții și creșterea speranței de viață la nivelul comunității per ansamblu și cu precădere în rândul grupurilor vulnerabile, lipsite în mare măsură, în prezent, de acces la servicii medicale de tip preventiv.