Sighișoara – Sănătatea ta Contează

Eveniment 21 martie

În data de 17.03.2023, a avut loc evenimentul de lansare pentru proiectul ”Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile”,  AP1.32  selectat pentru finanțare în cadrul Apelului deschis de propuneri proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, apel finanțat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanism Financiar SEE 2014-2021, și concretizat prin semnarea contractului de finanțare nr. AR19073/26.10.2022.

Evenimentul a avut loc la Sala de conferință Hotel ”Central Park” Sighișoara, str. Hermann Oberth nr. 25, începând cu ora 10:30 și a marcat lansarea proiectului.

La eveniment au participat conducerea Municipiului Sighișoara, reprezentanți ai instituțiilor publice, reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor din municipiul Sighișoara cât și presa locală și județeană.

O deosebită plăcere a fost și participarea on-line la eveniment a reprezentanților din cadrul Ministerului Sănătății.

Obiectivele evenimentului au fost următoarele:

  • Prezentarea partenerilor implicați în proiectul „Sănătatea ta contează! – servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile”,

Operator de program: Ministerul Sănătății

                              Promotor proiect: Municipiul Sighișoara

Partener donor de proiect: Primăria Trondheim – Norvegia

Beneficiar: Municipiul Sighișoara

Parteneri: Direcția de Asistență Socială Sighișoara și Fundația ”Veritas Sighișoara”

Durata de implementare a proiectului: 18 luni

Valoarea totală a proiectului este de 3.892.347,51 lei, din care 3.308.495,38 lei – Grant și 583.852,13 – Cofinanțare de la bugetul național

  • Descrierea, relevanța, motivația și justificarea proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru 1900 de persoane din grupuri vulnerabile din U.A.T. Sighișoara, dintre care 15% persoane de etnie romă, îmbunătățirea infrastructurii de sănătate din zone izolate, creșterea nivelului de conștientizare cu privire la sănătate și prevenție în rândul adulților și copiilor și dezvoltarea abilităților în rândul profesioniștilor din sănătate și al personalului autorităților publice locale.

În urma analizei de oportunitate, s-a constatat cu prioritate nevoia creșterii accesului la servicii medicale în comunități izolate cu caracter rural ale U.A.T. Sighișoara, lipsite de infrastructură de sănătate (fără medici de familie, dispensar, etc.).

Astfel, prin proiect este vizată înființarea Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ” în satul Hetiur, care va funcționa ca centru comunitar de sănătate, funcțional și complet echipat pentru a furniza către grupul țintă servicii medicale de tip generalist (medicină internă, pediatrie, recuperare medicală și kinetoterapie pentru copii și adulți) și analize medicale.

Tot aici va funcționa Centrul de Voluntariat ”SPERANȚA” în care cel puțin 50 de voluntari vor beneficia de cursuri specializate de prim-ajutor și vor fi implicați în monitorizarea stării de sănătate a vârstnicilor, a bolnavilor cronici, a persoanelor nedeplasabile din comunitate, fiind instruiți de personalul Centrului în evaluarea unor parametri (măsurare tensiunii arteriale, măsurarea glicemiei etc) și raportarea lor în dosarul medical al pacientului.

Complementar centrului, ca punct medical fix, prin proiect se dorește înființarea unei unități medicale mobile de tip caravană medicală care se va deplasa bilunar în zone urbane marginalizate și în zone rurale izolate.

  • Analiza provocărilor și a nevoilor.