Sighișoara – Sănătatea ta Contează

Aprobare Regulament DAS

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 135 din 30 iunie 2023, s-a aprobat înființarea serviciului medical – Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății “ÎMPREUNĂ”, fără personalitate juridică, la nivelul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, sat Hetiur, str. Principală, nr. 121, prevăzut în cadrul proiectului AP1.32 “Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile”, selectat pentru finanțare în cadrul Apelului deschis de propuneri de proiecte nr. 1 – „Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, apel finanţat în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021”, conform contractului de finanțare nr. AR19073/26.10.2022.

De asemenea, prin aceasta s-a aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului medical – Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății “ÎMPREUNĂ”.

Materialele privind Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 135/30 iunie 2023 pot fi consultate la următoril link:

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/2023/hotarari.nsf/Hotarari/4DCC492E39CF30AAC22589D7003E54D5?OpenDocument

Primar,

Ioan-Iulian Sîrbu