Sighișoara – Sănătatea ta Contează

Eveniment II

Inaugurarea Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ”

 

În data de 25.09.2023, a avut loc inaugurarea Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ”, în cadrul căruia va funcționa și Centrul de Voluntariat ”SPERANȚA” și o unitate medicală mobilă de tip caravană medicală, complementar Centrului, ca punct medical fix.

Acesta este cel de-al doilea eveniment dintr-o serie de patru evenimente, din cadrul proiectului AP1.32 ”Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile” finanțat în cadrul Apelului deschis de propuneri proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romi”, apel finanțat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, proiect coordonat de Ministerul Sănătății și derulat de Municipiul Sighișoara.

 Scopul proiectului vizează combaterea bolilor, îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții și creșterea speranței de viață în rândul grupurilor vulnerabile din mediul rural și urban al UAT Sighișoara.

În acord cu acesta, obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate și reducerea inegalităților în sănătate pentru cel puțin 1900 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile din UAT Sighișoara, dintre care cel puțin 15% persoane de etnie Roma.

Promotorul de Proiect, Municipiul Sighișoara, a pus la dispoziție spațiul necesar pe care îl are în proprietate, în vederea înființării și funcționării Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ”. Acesta va deservi peste 1000 de persoane cu domiciliul in Hetiur și localitățile învecinate: Venchi, Rora și Șoromiclea. De asemenea, accesul la serviciile Centrului va fi asigurat, la cerere, și altor persoane care aparțin grupurilor vulnerabile și care au domiciliul pe raza UAT Sighișoara.

În cadrul Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”Împreună” vor funcționa 4 cabinete medicale menite să asigure servicii medicale de bază către:

 • copii și tineri, prin înființarea unui Cabinet de pediatrie;
 • adulți și vârstnici, prin înființarea unui Cabinet de medicină generală,
 • persoanelor din toate categoriile de vârstă, dar mai ales copiilor și vârstnicilor cu afecțiuni diverse, prin înființarea unui Cabinet de recuperare medicală și Sală de kinetoterapie de recuperare și kinetoterapie profilactică.

Toate cabinetele vor fi dotate cu echipamente și instrumente de uz medical conform dotărilor minimale prevăzute prin lege, cu elemente de mobilier, consumabile de uz medical și alte consumabile (birotică și papetărie, tipizate).

De asemenea, prin proiect vor fi dotate și spațiile administrative obligatorii prin lege, respectiv:

 • două săli de așteptare cu recepție;
 • vestiar prevăzut cu un mic depozit/debara cu rafturi pentru materiale sanitare;
 • 3 grupuri sanitare, 1 pentru personal și 2 pentru pacienți;
 • hol de acces;
 • teren exterior dotat cu spații de așteptare și derulare de activități de terapie ocupațională  în anotimpul cald.

În cadrul Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ” își vor desfășura activitatea:

 • 1 administrator al Centrului, responsabil pentru activitățile de coordonare și management;
 • 1 asistentă medicală care va asigura și activitățile de secretariat și programare pacienți;
 • 1 medic generalist/de medicină internă;
 • 1 medic pediatru;
 • 1 medic recuperare medicală;
 • 1 kinetoterapeut.

Centrul va avea un program de funcționare de 8 ore, de luni până vineri.

Pentru asigurarea serviciilor medicale mobile, complementare celor furnizate în cadrul Centrului, a fost achiziționată o autospecială pentru screening cu cabinet medical mobil. Aceasta a fost dotată cu echipamente medicale și consumabile de uz medical și uz general necesare derulării activităților. Autospeciala se va deplasa în comunități cu acces limitat la servicii medicale – zonă rurală, cartiere/zone urbane cu populație vulnerabilă.

Inaugurarea Centrului de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ” a avut loc la sediul Centrului, Hetiur nr. 121, la care au participat conducerea Municipiului Sighișoara, reprezentanți ai Ministrului Sănătății, consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor publice, reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor din municipiul Sighișoara, locuitori ai Hetiurului, cât și presa locală și județeană.

Odată cu inaugurarea locației, aceasta a fost sfințită de Pr. Protopop Ovidiu Dan și preotul Marcel Cristurean.

Evenimentul a continuat la Sala de conferință a Hotelului ”Central Park” Sighișoara, unde toți cei implicați în implementarea proiectului au făcut o scurtă prezentare a activității depuse până acum.